Dobrá novina 2021

06.01.2021 21:55

Dobrá novina, šťastná hodina ....

   

    Z dôvodu pandémie nemôžu koledníci Dobrej noviny navštevovať domácnosti, preto ste si vo svojich schránkach našli dobronovinové letáky a naši koledníci si pre Vás pripravili video.

    Príspevky na projekty Dobrej noviny môžete dávať do označenej pokladničky, ktorá bude v kostole do konca januára. Prispieť môžete aj priamo na účet Dobrej noviny SK77 1100 0000 0029 4045 7894,  ktorý je uvedený aj na letáčikoch (ak chcete, aby vaša suma bola zároveň zaregistrovaná pod farnosťou Ľubotín, zadajte variabilný symbol farnosti 2012100091, ) alebo prostredníctvom QR kódu uvedeného na plagátoch a letákoch.

    Za príspevky, ktorými pomôžeme ľuďom žijúcim oveľa ťažšie ako my, Vám vopred zo srdca ďakujeme :) 

                                                

 

 

Novinky

28.02.2021 21:40
  Program bohoslužieb 01.03. -...
15.02.2021 09:05
 PASTIERSKY LIST  Konferencie biskupov...
23.01.2021 22:00
  V nedeľu 24.1. slávime v Katolíckej...
17.01.2021 17:48
SLOVENSKÉ SVÄTÉ OMŠE V KRAKOVE    ...
06.01.2021 21:55
Dobrá novina, šťastná hodina ....  ...
06.01.2021 00:25
Christus Mansionem Benedicat  Kristus žehnaj...

Kontakt

Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Ľubotín Hlavná 107/98
065 41 Ľubotín
tel. č. 0524921333

č.účtu v SLSP: SK0809000000005038659524

knaz@farnostlubotin.sk
farnostlubotin@gmail.com