Františkáni

22.04.2016 14:50
  Zakladateľom františkánskej rehole je sv. František z Assisi. Narodil sa v roku 1182, jeho otec bol bohatý obchodník s látkami. Mladosť prežil medzi svojimi rovesníkmi v zábavách, bezstarostnosti a snoch o rytierskej sláve. Božia milosť však viedla život sv. Františka až k modlitbe v...
22.04.2016 14:54
V sobotu 16.apríla 2016 sa stretli svetskí františkáni z okresu Stará Ľubovňa na slávení volebnej kapituly miestneho bratstva, ktoré sa začalo v kostole sv. Mikuláša, svätým františkánskym ružencom a svätou omšou, pri ktorej si členovia tohto spoločenstva obnovili svoje sľuby. Hlavným celebrantom...
09.05.2016 14:48
  Minoriti v Poľsku ocenili slovenského kňaza.   Provinciálny minister minoritskej rehoľnej provincie so sídlom v Krakove udelil vo štvrtok 5. mája významné ocenenie kňazovi Rolandovi Böörovi zo Slovenska. Pri príležitosti tzv. Rohožkovej kapituly v kláštore Kalwaria Pacławska mu bola...
12.06.2016 13:09
  Svet obletela správa, že pápež František povýšil liturgickú spomienku sv. Márie Magdalény na sviatok. Táto svätica, ktorá je uctievaná aj ako Apoštolka apoštolov, bola prvou osobou, ktorá zvestovala Ježišovo zmŕtvychvstanie ostatným. Dnes jej v liturgii prináleží taký stupeň slávnosti, ako...
01.10.2016 17:41
„Prosím nášho Pána, aby požehnal bratov tohto kláštora. Nech ich naplní svojim pokojom, aby tak mohli odovzdávať tento pokoj každému z nás, ktorí sme ich bratia. Nech zachová ich kláštorný a minoritný spôsob života, budú tak schopní rozvíjať spoločenstvo medzi ľuďmi a ako menší [bratia] byť...
01.10.2016 17:46
  Bratia Patrik a Rafael začali svoj kanonický noviciát v minoritskom kláštore na Kalwarji Paclawskiej v Poľsku.  Skúšobný rok sa otvára obradom prijatia rehoľného habitu.                   

Novinky

28.02.2021 21:40
  Program bohoslužieb 01.03. -...
15.02.2021 09:05
 PASTIERSKY LIST  Konferencie biskupov...
23.01.2021 22:00
  V nedeľu 24.1. slávime v Katolíckej...
17.01.2021 17:48
SLOVENSKÉ SVÄTÉ OMŠE V KRAKOVE    ...
06.01.2021 21:55
Dobrá novina, šťastná hodina ....  ...
06.01.2021 00:25
Christus Mansionem Benedicat  Kristus žehnaj...

Kontakt

Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Ľubotín Hlavná 107/98
065 41 Ľubotín
tel. č. 0524921333

č.účtu v SLSP: SK0809000000005038659524

knaz@farnostlubotin.sk
farnostlubotin@gmail.com